Kontaktai

VšĮ „Tušti narvai“
Įmonės kodas: 303294492
Gerosios vilties g. 16-3, Vilnius
info@tustinarvai.lt
+370 689 29488

Bendrosios tinklapio taisyklės ir privatumo politika

 • 1. Bendrosios nuostatos
  • 1.1. Šios bendrosios tinklapio taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja VšĮ „Tušti narvai“ (toliau – mes, duomenų tvarkytojas) organizacijos paramos sistemos (toliau – sistema), pasiekiamos adresu https://parama.tustinarvai.lt, ir paramos teikėjo (toliau – Jūs) asmens duomenų rinkimo ir saugojimo tvarką.
  • 1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios taisyklės, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
  • 1.3. Suteikdami mums paramą per šią sistemą, sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys bus renkami, tvarkomi ir saugomi pagal šias taisykles.
 • 2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas
  • 2.1. Sistemoje pateikdami asmens duomenis, sutinkate, kad sistemos administratorius juos tvarkys šiose taisyklėse nurodytais tikslais ir tvarka.
  • 2.2. Taip pat sutinkate, kad dalį informacijos (vardą, pavardę, e. pašto adresą) tvarkys už naujienlaiškių siuntimą atsakingi asmenys, jeigu pateikdami duomenis sutikote gauti mūsų naujienlaiškį.
  • 2.3. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir gerbiant Jūsų privatumą. Sistemoje pateikti duomenys (vardas, pavardė, e. pašto adresas ir kita pateikta informacija) renkami, tvarkomi ir saugomi šiais ir panašiais tikslais:
   - paramos priėmimui;
   - naujienlaiškių siuntimui;
   - statistikos sudarymui ir vertinimui;
   - padėkų siuntimui.
 • 3. Asmens duomenų peržiūra, atnaujinimas, pašalinimas
  • 3.1. Jūs turite teisę gauti informaciją apie visus sistemoje saugomus Jūsų asmens duomenis, taip pat juos atnaujinti bei prašyti, kad duomenys ar jų dalis būtų pašalinta.
  • 3.2. Norint peržiūrėti, atnaujinti ar pašalinti duomenis, reikia kreiptis e. paštu info@tustinarvai.lt arba telefonu +370 689 29488.
  • 3.3. Duomenų pašalinimo atveju, duomenys bus anonimizuoti – juose neliks jokios Jus identifikuojančios informacijos. Anonimizuoti duomenys bus naudojami tik sistemos veikimo analizei ir statistikai vertinti.
  • 3.4. Su mokėjimais ir kitais finansais susiję duomenys negali būti pašalinami, juos kaupti įpareigoja įmokas kreditinėmis kortelėmis priimanti tarnyba „Cardinity“.
 • 4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
  • 4.1. Duomenų tvarkytojas turi teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 • 5. Slapukai (angl. cookies)
  • 5.1. Naudojantis sistema, Jūsų kompiuteryje yra įrašomi slapukai šiems tikslams:
   - sistemos lankomumui vertinti.
  • 5.2. Slapukai gali būti bet kada peržiūrėti ir išvalyti naudojantis naršyklės įrankiais.
  • 5.3. Slapukai yra šifruojami, taip užtikrinant aukštesnį saugumą.
  • 5.4. Naudojantis sistema Jūs sutinkate, kad bus naudojami slapukai.
 • 6. Kreditinių kortelių duomenų tvarkymas
  • 6.1. Atsiskaitant kreditine kortele, Jūsų suvestų kortelės duomenų nesaugome ir iškart juos perduodame kreditinių kortelių mokėjimus vykdančiai paslaugai „Cardinity“ (https://cardinity.lt), kurią valdo licenzijuota mokėjimo įstaiga UAB Click2Sell.
 • 7. Papildomos saugumo priemonės
  • 7.1. Sistemoje įdiegtas SSL sertifikatas, todėl ryšys tarp Jūsų naršyklės ir sistemos serverio yra šifruotas. Sistema naudojantis net esant prisijungus prie neapsaugotų WiFi tinklų, Jūsų asmeniniai duomenys nebus matomi.
 • 8. Aukojimo sąlygos
  • 8.1. Suteikta parama nėra grąžinama.
  • 8.2. Paramos davėjui pasirinkus aukoti kas mėnesį, pasirinkta suma nuo paramos davėjo sąskaitos bus nuskaityta iš karto pateikus duomenis bei kas 1 mėnesį, skaičiavimą pradedant nuo pirmojo nuskaitymo datos.
  • 8.3. Norėdami sustabdyti periodinę paramą, tą galite padaryti šiame puslapyje.
 • 9. Baigiamosios nuostatos
  • 9.1. Dėl kokių nors priežasčių kilus ginčams ir nepavykstant jų išspręsti tarpusavio sutarimu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  • 9.2. Sistemos administratorius pasilieka teisę keisti taisykles.

Jeigu turite klausimų, drąsiai kreipkitės e. paštu info@tustinarvai.lt arba telefonu +370 689 29488.